asd

Ai đã phát minh ra bút và nó xảy ra ở đâu?

Người hỏi: Abdel, 15 tuổi

Câu trả lời

Cây bút bi như chúng ta biết ngày nay được phát minh bởi nhà báo người Hungary Laszlo Biro vào năm 1938. Người đàn ông cảm thấy thất vọng vì mất thời gian làm đầy cây bút máy của mình.

Trân trọng

Trả lời bởi

Eric Dirkx

UCLL
UC Leuven Andreas Vesaliusstraat 13 | 3000 Leuven Hertogstraat 178 | 3001 Heverlee UC Limburg Campus Diepenbeek, Agoralaan Building B xe buýt 1 3590 Diepenbeek
http://www.ucll.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox