asd

Ai đã phát minh ra đàn piano?

Tôi đang làm một nhiệm vụ. Ai đã phát minh ra đàn piano và nó vào năm nào?

Người hỏi: RITA, 48 tuổi

Câu trả lời

Đàn piano được phát minh bởi Bartolomeo Cristofori ở Florence từ năm 1698 đến năm 1709, và sau đó được gọi là pianoforte hoặc fortepiano, hoặc hammerklavier.

Bạn có thể tìm thấy giải thích sâu rộng về đàn piano tại: http://nl.wikipedia.org/wiki/Piano_(instrument)

Trả lời bởi

lic. Tiến sĩ Vật lý Natasja Duhayon

Công nghệ bán dẫn, công nghệ nano, vi điện tử, vật lý, bằng sáng chế

IMEC
Kapeldreef 75 3001 Leuven
http://www.imec-int.com

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox