asd

Bạn có thể bị AIDS do ráy tai không?

Nếu tôi nhớ không nhầm, bạn có thể bị AIDS từ các chất trong cơ thể như máu / tinh dịch / dịch mắt, nhưng còn ráy tai thì sao?

Người hỏi: stevn, 19 tuổi

Câu trả lời

Bạn không thể bị AIDS do ráy tai.

Trả lời bởi

Pieter Van Dooren

nhà báo khoa học có kiến ​​thức rộng

Viện Y học Nhiệt đới Antwerp
Nationalestraat 155 2000 Antwerp
http://www.itg.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox