asd

Bạn có thể tạo ra điện bằng máy bơm nhiệt không?

Một máy bơm nhiệt tốt có thể cung cấp 4,5 kW nhiệt với mức tiêu thụ điện là 1 kW.

Nếu bây giờ chúng ta có thể tạo ra điện 1KW bằng nhiệt 3KW từ máy bơm nhiệt này và sử dụng nhiệt 1,5KW kia để sưởi ấm ngôi nhà của mình,

Tôi đã phát minh ra hệ thống sưởi mà không sử dụng gì hay điều này là không thể?

Máy bơm nhiệt tự cung cấp điện và trong thời gian đó tiếp tục làm nóng nhà của chúng ta.

Chỉ trong quá trình khởi động, chúng tôi mới phải cung cấp điện.

Người hỏi: Bart, 32 tuổi

Câu trả lời

Về nguyên tắc, người ta có thể chuyển đổi bất kỳ dạng năng lượng nào thành dạng khác. Câu hỏi là với những gì trở lại?

Trả lời bởi

ir Marc Borremans

Kỹ thuật nhiệt máy bơm và máy nén nhiệt động lực học

Đại học Erasmus Cao đẳng Brussels
Cầu quay công nghiệp 170 B-1070 Brussels
http://www.erasmushogeschool.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox