asd

Cái tên lốc xoáy bắt nguồn từ đâu?

Người hỏi: joshua, 14 tuổi

Câu trả lời

Lịch sử của từ lốc xoáy khá phức tạp. Từ tiếng Hà Lan lốc xoáy được mượn từ tiếng Anh, nhưng tiếng Anh đã mượn nó từ từ tronada của tiếng Tây Ban Nha. Từ này có nghĩa là “tiếng sét”, “sấm sét”. Người Anh đã đổi từ đó thành lốc xoáy, có nghĩa là lốc xoáy (tiếng Tây Ban Nha) lốc xoáy (tiếng Latinh) và có nghĩa là quay đầu. Sự chuyển thể này, được gọi là từ nguyên dân gian, đã diễn ra dưới ảnh hưởng của hình thức hiện tượng này: một cơn lốc xoáy, với một cơn lốc xoáy.

Trả lời bởi

Giáo sư Eugeen Roegiest

Ngôn ngữ học của các ngôn ngữ Romance và tiếng Tây Ban Nha nói riêng

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox