asd

Có bao nhiêu trẻ em chết trong một ngày?

Người hỏi: mike, 12 năm

Câu trả lời

chào Mike

Có nhiều lý do khác nhau khiến trẻ em chết: bệnh tật, tai nạn, hoặc chết đói.

Mỗi ngày, 24.000 trẻ em trên toàn thế giới chết vì những căn bệnh có thể dễ dàng ngăn ngừa nếu chúng giàu hơn một chút.

Tôi không biết tổng số người chết, bao gồm cả bệnh tật và tai nạn.

Lời chào,

Bert

Trả lời bởi

ir. Bert Vander Vennet

Kinh tế xã hội nông nghiệp

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thủy sản
Vạm vỡ. van Gansberghelaan 96 hộp 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox