asd

Cơ hội để một người 99 tuổi bước sang tuổi 100 ở Bỉ vào năm 2008 là bao nhiêu phần trăm?

Vào năm 1990, đó là cơ hội 1 trong 2. Còn những con số gần đây nhất thì sao?

NIS?

Người hỏi: Bernard, 43 tuổi

Câu trả lời

Bernard thân mến,

Tất cả thông tin này có thể được tìm thấy trên trang web của NIS (xem “thông tin thêm”). Dữ liệu gần đây nhất hiện có ở đó bắt đầu từ năm 2006. Xác suất bạn đang hỏi là khoảng 65%. Trang web của NIS cũng chứa một lượng lớn thông tin thống kê, cả về dân số, kinh tế, di chuyển, …

Trả lời bởi

Tiến sĩ Stijn Symens

môn Toán

Đại học Antwerp
Prinsstraat 13 2000 Antwerp
http://www.uantwerpen.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox