asd

Có nhiệt ẩn trong không khí sưởi ấm không?

Khi không khí được làm nóng, ví dụ từ 25 ° C, 50% RH đến 105 ° C, 5% RH.

Khi đó chúng ta có nhiệt lượng hợp lý ==> nóng lên

nhưng chúng ta cũng có nhiệt tiềm ẩn?

Tôi không nghĩ vậy vì không có sự chuyển pha nhưng không chắc chắn.

cảm ơn trước

người đánh cát

Người hỏi: Sander, 20 năm

Câu trả lời

Bạn chắc chắn không có nhiệt tiềm ẩn, bởi vì không có sự chuyển pha. Nếu bạn muốn tính toán chính xác nhiệt lượng thêm vào để đạt được nhiệt độ cần thiết, bạn phải tính đến thực tế là nhiệt dung của không khí (hơi) phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ và độ ẩm.

Trả lời bởi

Giáo sư Walter Lauriks

Âm học Vật lý

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox