asd

Có sự khác biệt về khả năng hút nước nếu tôi đặt miếng bọt biển trong nước khử khoáng, nước cất, nước thẩm thấu hoặc nước máy thông thường không?

Người hỏi: Annelien, 24 tuổi

Câu trả lời

Xin chào Annelien,

nước được hấp thụ thực sự được giữ lại bởi cái mà chúng ta gọi là “hiệu ứng mao dẫn”. Hiệu quả đó phần lớn không phụ thuộc vào nồng độ muối hòa tan trong nước (vì đó là sự khác biệt giữa các loại nước mà bạn liệt kê).

Sự kết luận:
Không, sẽ không có sự khác biệt đáng chú ý.

Trân trọng,
Benjamin

Trả lời bởi

Tiến sĩ Benjamien Moeyaert

Hóa sinh, lý sinh, quang phổ, kính hiển vi, khoa học thần kinh, virus học, liệu pháp gen

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox