asd

Có thể nói chuyện với ma một cách an toàn không?

Có thể nói chuyện với ma một cách an toàn không?

Người hỏi: Hans, 50 năm

Câu trả lời

Hoàn toàn vô hại kể từ khi ma, cho đến khi được chứng minh ngược lại, không tồn tại.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. bác sĩ Gie van den Berghe

đạo đức, đạo đức, lịch sử các trại của Đức Quốc xã và các vụ diệt chủng, lời kể của nhân chứng, Khai sáng, thuyết ưu sinh, thuyết Darwin, ảnh lịch sử, thuyết xuyên nhân loại

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox