asd

Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?

Anh trai tôi tự hỏi điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.

Người hỏi: Helena, 11 tuổi

Câu trả lời

Câu hỏi khó.

Làm thế nào về “làm cho người khác hạnh phúc”?

Trả lời bởi

Kỹ sư Bart Dierickx

nhà tưởng tượng điện tử cryogenics câu hỏi siêu hình về hàng không vũ trụ và những điều không tưởng nhất

Electroniade

http://electroniade.org/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox