asd

Làm thế nào để một chiếc máy bay chạy bằng hydro?

Xin chào làm thế nào để một chiếc máy bay chạy bằng hydro.

Người hỏi: Wies, 14 năm

Câu trả lời

Buổi sáng tốt lành,

Câu hỏi hay, nhưng câu trả lời rất dài và vẫn chưa đầy đủ.

Hiện tại không có máy bay nào có thể bay 100 phần trăm bằng hydro.

Để có mô tả đầu tiên bằng tiếng Hà Lan, vui lòng tham khảo trang web sau:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrogen máy bay

Trân trọng,

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. ing. Ivan Becuwe

Hàng không & Vũ trụ

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox