asd

Làm thế nào để một người thực sự có được từ hoàn chỉnh?

Làm thế nào để một người thực sự có được từ hoàn chỉnh?

Trong một từ, bạn có ‘đầy đủ’ và ‘trống rỗng’

Người hỏi: Steven, 13 tuổi

Câu trả lời

Phần thứ hai của ‘hoàn thành’ đến từ vô ích. danh từ ‘thành viên’, và không liên quan trực tiếp đến danh từ ‘rỗng’ theo nghĩa ‘trống rỗng’. Vì vậy, hãy nghĩ về một cái gì đó như “với đầy đủ thành viên” hoặc, “với tất cả thành viên / chia sẻ”.

Trả lời bởi

dr. Rik Vosters

Lịch sử xã hội học

Đại học miễn phí Brussels
Avenue des Pélain 2 1050 Ixelles
http://www.vub.ac.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox