asd

Làm thế nào năng lượng đến từ một củ khoai tây?

Đối với PO vật lý của tôi, tôi cố gắng thắp một ngọn đèn vào một củ khoai tây. Để có thể làm điều đó đúng cách, tôi cần biết làm thế nào để chúng ta có thể lấy năng lượng từ một củ khoai tây.

Việc thiết lập như sau (Tôi cố gắng hết sức để giải thích nó bằng lời).

Chúng tôi có một củ khoai tây với một kẽm và một tấm đồng trong đó. Chúng tôi buộc những hình ảnh đó vào dây bằng kẹp. Những dây đó nối khoai tây, đèn và một điện trở (1 ohm) mắc nối tiếp.

cảm ơn trước

Người hỏi: Camille, 17 tuổi

Câu trả lời

Bạn cũng có thể tìm thấy bài kiểm tra đó trên trang web của Giáo sư A.Toom, với lời giải thích cần thiết: hãy xem liên kết đính kèm. Hy vọng rằng bạn có thể tiếp tục với điều đó!

Trả lời bởi

dr.ir. Siska Waelkens

sinh học phân tử

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox