asd

Mẹ đỡ đầu của tôi đã nói suốt cuộc đời rằng tôi là ‘tập tin’ hoặc ‘tấm màn che’ của bà ấy. Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về điều này trong các từ đồng nghĩa với con đỡ đầu hoặc một cái gì đó. Từ đó đến từ đâu?

Phương ngữ (Diksmuide) dành cho đứa con đỡ đầu của nam giống như ‘file’n’ hoặc ‘veil’n’

Người hỏi: Marc, 54 tuổi

Câu trả lời

lột da thực sự là West Flemish cho con đỡ đầu. Nó có thể được bắt nguồn từ tiếng Latinh filiola, filiolus, từ đó có tiếng Pháp filleul (le). Xem Debrabandere, Từ điển Từ nguyên Wvla, tr. 430.

Tôi cũng đến từ Diksmuide và đã luôn nghe thấy từ này trong quá khứ.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Roland Willemyns

Ngôn ngữ học Hà Lan Xã hội học Ngôn ngữ học Lịch sử Ngôn ngữ học

Đại học miễn phí Brussels
Avenue des Pélain 2 1050 Ixelles
http://www.vub.ac.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox