asd

Một chất hiện có có thể biến thành hư không? Hay nó chỉ có thể được chuyển đổi thành một dạng / chất khác?

Ví dụ, khi bạn đốt một mảnh giấy, nó sẽ được chuyển đổi thành các chất khác. Tờ giấy đã không biến mất, nhưng ‘thay đổi’. Khi một ngọn nến cháy hết, parafin không biến mất mà bay hơi.

Tuy nhiên, có những phản ứng hóa học nào mà chất có thể được chuyển thành ‘không’? Hay điều đó là không thể?

Người hỏi: Ben, 18 tuổi

Câu trả lời

Phản ứng như vậy là không thể xảy ra, chúng vi phạm định luật bảo toàn khối lượng.

Tuy nhiên, điều có thể xảy ra là sự chuyển đổi khối lượng thành năng lượng theo quan hệ Albert Einstein nổi tiếng, viz. E = mc2. Những phản ứng này tạo cơ sở cho việc tạo ra năng lượng hạt nhân và bom A và H. Sự hủy diệt vật chất và phản vật chất cũng là một ví dụ về phản ứng dường như làm cho khối lượng biến mất. Tuy nhiên, khối lượng không biến mất mà được chuyển thành một năng lượng khổng lồ.

Trả lời bởi

Alain Collas

Hóa học cấu trúc

Đại học Antwerp
Prinsstraat 13 2000 Antwerp
http://www.uantwerpen.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox