asd

Nếu bạn có một ống đồng rỗng, thì cái khoang đó được tạo thành từ không khí, đến lượt nó được tạo thành từ các nguyên tử hay nó được tạo thành từ không?

Người hỏi: cees, 23 năm

Câu trả lời

Hốc chứa đầy không khí. Không khí là một chất khí chủ yếu bao gồm các phân tử oxy (O2) và các phân tử nitơ (N2).

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. dr.ir. Annick Hubin

Pin điện hóa, pin nhiên liệu, ăn mòn, phản ứng bề mặt

Đại học miễn phí Brussels
Avenue des Pélain 2 1050 Ixelles
http://www.vub.ac.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox