asd

Nếu g ‘(x) = x² thì g (x) là bao nhiêu?

câu hỏi này liên quan đến một tuyên bố về tích phân theo các bộ phận đối với tích phân,

tích phân của x² ln x dx f (x) = ln x f ‘(x) = 1 / x

g ‘(x) = x² g (x) = ????

-> ln x * ???? – tích phân của ???? * 1 / x

Tôi không thể tiếp tục mà không có ????

Người hỏi: Lê, 22 tuổi

Câu trả lời

nếu g ‘(x) = x2thì g (x) = 1/3 x3

(vấn đề là gì?)

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Paul Hellings

Khoa Toán học, Fac. IIW, KU Leuven

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox