asd

Nếu một nguyên tử H có 1 proton (+ so) và 1 electron (-so), làm thế nào nó có thể là + vì khi đó nó phải là trung tính?

Người hỏi: Hans Otto, 11 tuổi

Câu trả lời

Hans thân mến

Bạn nói đúng rằng một nguyên tử hydro phải là trung tính. Rốt cuộc, nó bao gồm một proton và một electron. Nhưng bạn cũng có thể loại bỏ điện tử đó và khi đó bạn chỉ còn lại proton và đôi khi được gọi là ion (= hạt mang điện, dương hoặc âm). Hạt này thực sự là hạt mà bạn đang đề cập đến. Những nguyên tử hydro tích điện dương này đôi khi được gọi là proton có tính axit vì chúng xuất hiện trong tất cả các dung dịch có tính axit, ví dụ như giấm hoặc dung dịch axit HCl.

Trân trọng

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Dirk Vanderzande

Đại học Hasselt
Tòa nhà cơ sở của Đại học Agoralaan D BE-3590 Diepenbeek
http://www.uhasselt.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox