asd

Nhà nước Bỉ nợ ai?

Người hỏi: Mark, 18 tuổi

Câu trả lời

Dấu yêu,

Một câu hỏi có liên quan nhưng khó: một cái nhìn tổng thể rất chung chung nên để lại các sắc thái và chi tiết.

Nhà nước Bỉ nợ khoảng 341,6 tỷ EUR thông qua các công cụ khác nhau cho những người vay khác nhau (ngân hàng, quỹ, cá nhân tư nhân, v.v.). Hơn 250 tỷ khoản nợ này được phát hành dưới dạng trái phiếu (cho Nhà nước Bỉ vay với lãi suất hàng năm).

Cụ thể cho câu hỏi của bạn, theo biểu đồ của Cơ quan Liên bang về Nợ, sự phân bổ của các chủ sở hữu trong nước và nước ngoài hiện đang nói đại khái 45-55 đối với trái phiếu và 10-90 đối với tín phiếu Kho bạc.
Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trên liên kết này http://debtagency.be/Pdf/review2010_outlook2011.pdf p. 25. (Xem thêm trang 10 về cơ cấu nợ chung).

Trả lời bởi

Werner Vandenbruwaene

luật hiến pháp, luật hành chính, luật định chế Châu Âu

Đại học Antwerp
Prinsstraat 13 2000 Antwerp
http://www.uantwerpen.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox