asd

Phải chăng sự tồn tại của trường Higgs cũng liên quan đến độ cong của không-thời gian?

Người hỏi: Marinus, 39 tuổi

Câu trả lời

Độ cong của không-thời gian liên quan đến khối lượng tồn tại trong không-thời gian đó. Và nếu trường Higgs chịu trách nhiệm về khối lượng đó, thì nó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến độ cong.

Nếu vậy. Bởi vì nếu trường Higgs hóa ra không tồn tại, chúng ta phải tìm kiếm một lời giải thích khác (hoặc không) cho sự tồn tại của khối lượng. Nhưng khối lượng vẫn còn, và độ cong cũng vậy.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Christopher Waelkens

Thiên văn học

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox