asd

quốc gia nào có nhiều cư dân nhất

Người hỏi: gà tây, 13 năm

Câu trả lời

Trung Quốc có nhiều cư dân nhất, nhưng đang dần bị Ấn Độ vượt qua. Bảng xếp hạng ngày 12 tháng 9 năm nay có thể được tìm thấy dưới đây. Bạn có thể theo dõi cuộc đua tại www.GeoHive.com

Dân số 2010 09 12

Trung Quốc 1.331.444.833
Ấn Độ 1.176.345.796
Hoa Kỳ 310.834.715
Indonesia 243.502.872
Brazil 201.573.912
Thế giới 6.846.024.112

Trả lời bởi

Tiến sĩ Maarten Loopmans

Địa lý xã hội và chính trị Quy hoạch không gian Quy hoạch không gian

Đại học Erasmus Cao đẳng Brussels
Cầu quay công nghiệp 170 B-1070 Brussels
http://www.erasmushogeschool.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox