asd

Sự khác biệt giữa glutathione bị khử và oxy hóa là gì?

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi với điều này.

Người hỏi: Denise, 27 tuổi

Câu trả lời

Denise thân mến,

Glutathione là một tripeptide bao gồm các axit amin axit glutamic, cysteine ​​và glycine.

Ở dạng khử, cystein có nhóm SH tự do. Khi glutathione bị oxy hóa, một liên kết SS được hình thành giữa hai đơn vị glutathione.

Xem hình kèm theo để biết cấu trúc và phản ứng oxy hóa.

Trả lời bởi

Tiến sĩ Etienne Jooken

Hoá học

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox