asd

Sự khác biệt giữa nhà nước liên bang và nước cộng hòa là gì?

Tại Hoa Kỳ.

Người hỏi: wanyi, 16 tuổi

Câu trả lời

Một nhà nước liên bang và một nước cộng hòa không thực sự so sánh được. Ví dụ, Hoa Kỳ là một quốc gia liên bang và một nước cộng hòa cùng một lúc. Một nước cộng hòa là một nhà nước có một nguyên thủ quốc gia được bầu ra (một tổng thống). Một vương quốc như Bỉ không phải là một nước cộng hòa: nguyên thủ quốc gia (nhà vua) không phải do người dân bầu ra, mà đã trở thành nguyên thủ quốc gia do thừa kế.

Nhà nước liên bang là một nhà nước được chia thành các bang. Các thực thể liên bang và nhà nước liên bang bảo trợ, phân chia quyền lực cho nhau. Bỉ và Mỹ là các quốc gia liên bang. Ví dụ ở Bỉ, bạn thấy rằng nhà nước trung ương có quyền đối với quân đội; đến lượt các bang liên bang (Flanders, Wallonia, Brussels) có thẩm quyền về quy hoạch không gian hoặc chính sách nhà ở.

Trả lời bởi

Tiến sĩ Maarten Loopmans

Địa lý xã hội và chính trị Quy hoạch không gian Quy hoạch không gian

Đại học Erasmus Cao đẳng Brussels
Cầu quay công nghiệp 170 B-1070 Brussels
http://www.erasmushogeschool.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox