asd

Tại sao đôi khi họ kiểm tra chỉ số IQ của bạn?

Gần đây họ đã kiểm tra chỉ số IQ của tôi, tại sao họ lại làm như vậy? Tôi không học kém gì ở trường cả, vì vậy tôi không biết chính xác tại sao họ lại làm như vậy?

Người hỏi: Helena, 10 năm

Câu trả lời

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IQ khi học tốt ở trường, bạn có thể muốn hỏi tại sao.

Có thể bạn đã tham gia vào một số loại nghiên cứu. Thông thường mọi người không chỉ kiểm tra chỉ số IQ mà họ muốn có được một bức tranh tổng thể về điểm mạnh và điểm yếu của một người nào đó và đó là lý do tại sao họ cũng muốn biết trí thông minh của ai đó.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Annemie Desoete

Khuyết tật học tập, chứng nhịp tim chậm, chứng khó đọc, DCD, ASD, siêu nhận thức, chức năng điều hành, số học.

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox