asd

Tại sao người ta nói mười một và mười hai mà không phải một mười hai mười hai?

Một người cũng nói mười ba và mười bốn, từ đó người ta có thể suy ra mười bảy và mười bốn, và một người nói mười lăm, mười sáu, v.v.

Người ta cũng nói hai mươi mốt, hai mươi hai, ba mươi mốt, ba mươi hai; vân vân.

Người hỏi: Edward, 68 tuổi

Câu trả lời

Sự phân biệt bạn thực hiện liên quan đến sự tồn tại của hệ thập phân và hệ thập phân trong phép đếm. Mười một và mười hai, giống như chục và gros, đề cập đến hệ thống thập phân, một cách đếm cũ có lẽ là của người Celt, nơi mọi người đếm với 12 và 20 thay vì 10.

Cách đếm này có thể được tìm thấy trong các chữ số của Pháp: soixante-dix, quatre-vingts, v.v.

Trả lời bởi

Giáo sư Eugeen Roegiest

Ngôn ngữ học của các ngôn ngữ Romance và tiếng Tây Ban Nha nói riêng

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox