asd

Tại sao nước có chất tẩy rửa lại tốt hơn nước thường?

Tác nhân nào làm thấm chất bẩn tốt hơn và tại sao nó hoạt động tốt hơn trong nước ấm so với nước lạnh?

Người hỏi: Patrick, 41 tuổi

Câu trả lời

Xà phòng bao gồm nhiều phân tử lớn và dài. Các phân tử này có một mặt thích ở trong môi trường nước và một mặt không thích ở trong môi trường nước.

Xà phòng được thêm vào để loại bỏ bụi bẩn. Các chất gây ô nhiễm này thường là chất béo. Do đó, phần của các phân tử không thích ở trong môi trường nước này sẽ tập trung vào các chất béo này. Các phân tử khác nhau sẽ làm điều này để hạt chất béo sẽ được bao bọc hoàn toàn bởi các phân tử xà phòng. Hạt chất béo với các phân tử xà phòng xung quanh này được gọi là micelle (xem hình vẽ). Bởi vì các mảnh của phân tử xà phòng vốn thích ở trong nước bây giờ phải đối mặt với nước, hạt chất béo này với các phân tử xà phòng xung quanh sẽ hòa tan trong nước. Kết quả là, chất béo biến mất trong nước và bị thấm ra ngoài.

Lý do tại sao điều này hoạt động tốt hơn trong nước ấm là dầu trở nên mềm hơn trong nước ấm hơn, do đó dầu sẽ được giải phóng dưới dạng các hạt nhỏ hơn, để nó có thể được bao quanh tốt hơn bởi các phân tử xà phòng.

Trả lời bởi

Hans Busschop

Hóa điện sinh học

đại học Ghent

http://www.ugent.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox