asd

Tại sao nước không sôi khi có bơ trong đó?

Người hỏi: Eric, 47 tuổi

Câu trả lời

Nguyên nhân cũng giống như câu nói ‘đổ dầu lên sóng’. Bơ nấu chảy cũng là một loại dầu. Dầu tạo thành một lớp màng trên mặt nước và lớp màng đó làm giảm sự chuyển động của nước bên dưới. Nước trở nên khó bong bóng và sóng hơn. Nước của bạn sẽ vẫn sôi, nhưng ít bắn tung tóe hơn là không có dầu.

Trả lời bởi

Pieter Van Dooren

nhà báo khoa học có kiến ​​thức rộng

Viện Y học Nhiệt đới Antwerp
Nationalestraat 155 2000 Antwerp
http://www.itg.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox