asd

Tia UV từ mặt trời ảnh hưởng như thế nào đến từ trường Trái đất?

Đó là vào mùa hè nhiều hơn vào mùa thu? Độ che phủ của đám mây nào mà nó có ảnh hưởng nhiều nhất?

Người hỏi: Jan, 44 tuổi

Câu trả lời

Không phải bức xạ UV từ Mặt trời có thể ảnh hưởng đến từ quyển của Trái đất, mà là các dòng hạt mang điện đến từ Mặt trời với những khoảng thời gian không đều nhau. Bản thân từ trường của Trái đất cũng không bị ảnh hưởng bởi điều này, mà nó là kết quả của các chuyển động bên trong của các chất lỏng tích điện trong chính Trái đất. Nhưng sự tương tác của các hạt mang điện từ Mặt trời với từ trường Trái đất có thể gây ra những hiện tượng ngoạn mục.

Đối với bất kỳ tác động theo mùa nào, hãy nhớ rằng khi chúng ta vào mùa hè, thì đó là mùa đông ở Nam bán cầu. Không còn bức xạ UV từ Mặt trời vào mùa hè, nhưng nó đi xuyên qua bầu khí quyển ở những nơi tốt hơn vào mùa hè, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến các đặc tính toàn cầu của Trái đất.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Christopher Waelkens

Thiên văn học

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox