asd

Tôi đã tính khoảng tin cậy với công thức p + z * root (p * q / n) và pz * root (p * q / n). Nhưng chính xác thì kết quả có ý nghĩa gì? Tôi thực sự không hiểu những gì tôi đã tính toán chính xác.

Tôi thực hiện phép tính này bằng công thức p + z * root (p * q / n) và pz * root (p * q / n).

P = 60% (số% trả lời rằng họ là nữ)

Q = 40%

N = 138 (số người trả lời)

Z = 1,96 (độ tin cậy 95%)

51,83

Những khoảng tin cậy này có nghĩa là gì? Làm thế nào tôi có thể giải thích điều đó tốt nhất?

Người hỏi: Linda, 22 tuổi

Câu trả lời

Vì vậy, bạn có một số lượng rất lớn người, và bạn đã hỏi 138 người trong số họ về giới tính của họ và 60% nói rằng họ là phụ nữ và 40% là nam giới. Sau đó, bạn đã làm toán và bạn tìm thấy một khoảng ở mức 95% [ 51.83 .. 68.17]. Điều này có nghĩa là gì bây giờ? Làm thế nào để bạn hình thành điều đó?
Vậy thì bạn KHÔNG thể nói “khả năng tỷ lệ phụ nữ thực sự ở trong khoảng thời gian này là 95 phần trăm”. Lý do bạn không thể nói điều này là do tỷ lệ phần trăm thực đó có một giá trị cố định (mặc dù không xác định), vì vậy nó không phải là một biến ngẫu nhiên. Nó hoặc trong khoảng thời gian đó hoặc nó không. Không phải tỷ lệ phần trăm thực có thể thay đổi, mà là giới hạn của khoảng thời gian được tính toán của bạn. Thật vậy, nếu tôi hỏi 138 người khác, tôi có thể tìm thấy một khoảng khác. Các giới hạn của khoảng thời gian được tính toán phụ thuộc vào sự lựa chọn ngẫu nhiên của 138 người.
Vì vậy, nếu bạn viết rằng trong trường hợp của bạn là P (51,83 thì bạn sẽ bị nhầm lẫn: bạn thấy hai số cố định ở đó và một pct không xác định, điều này khiến bạn tự động nghĩ rằng pct có thể thay đổi và có thể có hoặc không nằm giữa các giới hạn đó. Tuy nhiên, pc là một ẩn số nhưng không phải là một biến vì nó có một giá trị cố định. Bản thân khoảng trượt qua lại trên trục, và khoảng đó có thể có hoặc không bao gồm pc, tùy thuộc vào 138 người mà nó dựa vào. Trong 95 phần trăm các trường hợp, khoảng đó do đó sẽ chứa giá trị thực và trong 5 phần trăm thì không.

Trả lời bởi

Giáo sư Tiến sĩ. Paul Hellings

Khoa Toán học, Fac. IIW, KU Leuven

Đại học Công giáo Leuven
Chợ cũ 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox