asd

Vật liệu nào cho phép tín hiệu GPS đi qua tốt nhất?

Tôi đã hỏi một câu hỏi một thời gian dài về các loại vật liệu được sử dụng trong cửa sổ nhiệt ô tô. Tùy thuộc vào vật liệu được sử dụng, có sự khác biệt rõ ràng trong việc truyền tín hiệu GPS.

Vật liệu nào cho phép tín hiệu GPS đi qua tốt nhất?

Người hỏi: Tháng 8, 62 năm

Câu trả lời

Tôi sẽ phải làm bạn thất vọng, tôi sợ. Tôi biết rằng cửa sổ nhiệt ô tô có chứa oxit kim loại. Tôi không chắc cái nào và bao nhiêu.

Nếu đây là một điều quan trọng mà bạn cần biết, tôi khuyên bạn nên liên hệ với những người ở Vincotte. Họ có một bộ phận đặc biệt không làm gì khác hơn là giải quyết vấn đề về kính trong thế giới ô tô.

Chúc may mắn

KdG

Mark Pecqueur

Trả lời bởi

Mark Pecqueur

ô tô

Karel de Grote-Hogeschool
Brusselstraat 45, 2018 Antwerp
http://www.kdg.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox