asd

Với những phương pháp nào người ta có thể biến đổi bức xạ điện từ thành dòng điện?

Người hỏi: Andranic, 19 tuổi

Câu trả lời

Chào Andraniek

Chỉ có một thiết bị duy nhất để chuyển đổi bức xạ điện từ thành năng lượng điện, và đó là … ăng-ten. Ngẫu nhiên, một ăng-ten như vậy thực hiện điều này với tình yêu bình đẳng ở cả hai hướng.

Một máy phát vô tuyến phát ra năng lượng điện từ. Anten của máy thu biến năng lượng đó thành điện năng: máy thu chỉ có thể làm việc gì đó với dòng điện, nó không phản ứng với năng lượng điện từ. Điều này có vẻ vô lý, nhưng nó thực sự rất cần thiết!
Việc chuyển đổi bạn yêu cầu chỉ có thể thực hiện được với một ăng-ten.

Trân trọng

Trả lời bởi

Tony Vandenborn

điện tử viễn thông

UCLL
UC Leuven Andreas Vesaliusstraat 13 | 3000 Leuven Hertogstraat 178 | 3001 Heverlee UC Limburg Campus Diepenbeek, Agoralaan Building B xe buýt 1 3590 Diepenbeek
http://www.ucll.be

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox